Contact Info
an image
Repair-Computer
Oude Ijsbaan 89
2612 NC Delft
Email: info@repair-computer.nl

Phone: (015) 8200219
Phone: (015) 2145938
Mobiel: (06) 16776638
NieuwsGarantie

Op de uitgevoerde reparatie zit een garantie van 3 maanden.
Mocht er bij de reparatie een nieuw component zijn geplaats dan geldt de garantie termijn die voor het desbetreffende component geldt.

De garantie vervalt bij ondeskundig gebruik of door onzorgvuldig handelen daarbij moet u denken aan het laten vallen van de computer of door een ondeskundige de computer open te laten maken met het gevolg een defecte computer.

Na aflevering wordt de computer aangesloten en in het bijzijn van de klant getest zodat er van beide partijen de zekerheid bestaat dat de computer naar behoren werkt.