Contact Info
an image
Repair-Computer
Oude Ijsbaan 89
2612 NC Delft
Email: info@repair-computer.nl

Phone: (015) 8200219
Phone: (015) 2145938
Mobiel: (06) 16776638
NieuwsAlgemene Voorwaarden

Op deze pagina zijn onze algemene voorwaarden vermeld. Deze informatie is bedoeld om beide partijen te beschermen. Indien u opmerkingen heeft met betrekking tot een van bepalingen, kunt u zich wenden tot repair-computer, bereikbaar per e-mail op info@repair-computer.nl.
repair-computer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Delft, Nederland en gevestigd aan de Oude ijsbaan 89, 2612 NC, Delft, onder nummer: 27298641, Rabobank: 131185357.
Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten welke door U en repair-computer, met de handelsnaam repair-computer, gesloten worden. Op al onze produkten zijn de volgende levering- en betalingvoorwaarden van toepassing.
Artikel 2: Prijzen
1. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro (EUR) en inclusief 21% B.T.W., tenzij duidelijk anders vermeld.
2. Alle prijzen zijn inclusief de verzendingskosten, tenzij duidelijk anders vermeld.
3. De artikelen van repair-computer worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van de bestelling.
Artikel 3: Betaling
1. Bestellingen van artikelen worden verstuurd nadat de betaling is ontvangen. Betaling kan plaatsvinden via overschrijving vooraf op bankrekening 131185357 (Rabobank), of via rembours (betaling aan postbode).
Artikel 4: Verzending
1. De artikelen worden opgestuurd via TNT (voorheen TPG Post). Verzending buiten Nederland is ook mogelijk. Daarvoor wordt 10 Euro extra in rekening gebracht.
Artikel 5: Levering
1. Verzending van artikelen die bij ons op voorraad zijn, gebeuren op werkdagen binnen 48 uur, volgend na ontvangst van betaling.
TNT hanteert een leveringstermijn van 1 tot 3 dagen voor nationale verzendingen. 2. Levering van artikelen die bij ons niet op voorraad zijn, gebeuren tussen 1 en maximaal 2 weken. U wordt uiteraard in kennis gesteld van de voorziene leveringsdatum.
Artikel 6: Garantie
1. Repair-computer staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde diensten en producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen.
2. Bij ondeskundig gebruik of het niet goed behandelen van het product vervalt de garantie.
De fabrikant geeft wel een waarborg op fabricagefouten. Bij een vermoeden van een fabricagefout kunt u het beste eerst met repair-computer contact opnemen, alvorens het artikel te retourneren.
repair-computer kan dan een inschatting maken van de mogelijkheid voor teruggave van geld van de fabrikant. Verzendkosten bij retour zijn voor rekening van de klant.
Artikel 7: Terugname van goederen / Verkoop op afstand
1. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Tijdens deze 7 dagen kan de consument het ongebruikte goed en in de originele verpakking (op eigen kosten) terugsturen naar repair-computer en wordt de aankoopprijs terugbetaald.
Dit geldt niet software en voor producten die al gebruikt zijn.
Artikel 8: Geschillen
1. Voor rechtszaken is enkel het Nederlands Recht van toepassing.

Last changed: 01-10-2012